Sulatusveden ohjaimet ja -altaat

11 Tuotetta

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön sulatusvedenohjaimet ja -altaat

Nollakeleillä ja pakkasella ilmalämpöpumppujen automatiikka käynnistää automaattisia ulkoyksikön sulatusjaksoja useita kertoja vuorokaudessa, kun ilmalämpöpumppua käytetään lämmitystoiminnolla. Ilmankosteuden ja laitteen käytön määrän mukaan vaihteleva ulkoyksikön huurtuminen ja jäätyminen on ilmalämpöpumpulle ominaista. Laitteen automatiikka hoitaa useimmissa tapauksissa sulatuksen, mutta tietyntyyppisissä asennuksissa myös ulkoyksikön alle valuvaan sulatusveteen tulisi kiinnittää huomiota. 

Kivijalkaan tai seinään valuva vesi saattaa aiheuttaa vaurioita rakenteisiin ja vesi olisikin tästä syystä syytä johtaa etäämmälle. Sulatusvedenohjain, joka ohjaa veden etäämmälle seinästä, tai lämmitysvastuksella ja poistoputkella saattovastuksineen varustettu sulatusvesiallas, on paras ratkaisu rakenteiden suojaamiseen kosteusvaurioilta. Osassa ulkoyksikön sulatusvesiallas-malleja toimitukseen sisältyy pitkä sulatusvastus (3-5m), joka altaan pohjan lämmityksen lisäksi yltää myös poistoputken saattovastukseksi muutaman metrin.