ILMALÄMPÖPUMPUN ASENNUS - ALKAEN 650 €

Ilmalämpöpumpun asennus Oulu & muut kunnat


Oman energisen asennusurakointitiimimme lisäksi meillä on asiantunteva alihankintaketju suorittamassa ilmalämpöpumppujen asennuksia eri puolilla Suomea. Koko Suomen kattavan verkostomme ansiosta voimme tarjota asennukset joustavasti, ripeästi ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti.

Asennushintamme ilmalämpöpumpun ns. perusasennukselle ovat alkaen 650 euroa. Katso lisää asennuksen sisällöstä ja lisätöiden hinnoista: Ilmalämpöpumpun asennus.

ilmalämpöpumppu aurinkosähkö asennus oulu
Ilmalämpöpumpun asentaminen on luvanvaraista toimintaa

Ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvitaan lupa eli tarkemmin sähkö- ja kylmäainepätevyydet. On ostajan vastuulla varmistaa, että ilmalämpöpumppua asentavalla yrityksellä on kylmä- ja sähköurakointioikeudet. Kerros- ja rivitaloasunnoissa ilmalämpöpumpun asentaminen yleensä vaatii em. lisäksi isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen suostumuksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee, että ilmalämpöpumppu hankitaan yritykseltä, joka myy sekä laitteen että asennuksen ja tarjoaa lisäksi laitteelle huolto- ja korjauspalveluja.

Ilmalämpöpumppu tuo säästöä lämmityskustannuksiin vain, jos se on asennettu ammattitaitoisesti ja laitetta huolletaan säännöllisesti. Kun sama yritys myy ilmalämpöpumpun, asentaa sen ja huoltaa pumppua jatkossa, vastuu laitteen oikeasta toiminnasta ja asennuksesta on selkeästi myyjällä. Ostopäätöstä tehdessä kannattaa varmistaa, että takuu kattaa sekä laitteen että asennustyön. Myyjän tulee opastaa asiakasta laitteen käytössä ja auttaa ongelmatilanteissa. Ilmalämpöpumppujen käyttöikä on noin 10–15 vuotta, joten varaosien ja huollon saatavuus myös tulevaisuudessa kannattaa varmistaa myyjältä.

Ilmalämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Ympäristönsuojelulain mukaan laitteita ei saa asentaa ilman asianmukaisia lupia. Asennusliikkeen täytyy löytyä Tukesin rekisteristä ja asentajalla on oltava Tukesin myöntämä kylmäalan asentajan pätevyys. Maahantuojat eivät anna laitteilleen takuuta, jos asennus ei ole asianmukaisesti lupa-asiansa hoitaneella yrityksellä teetetty.

Pätevät asennusliikkeet löytyvät Tukesin urakoitsijarekisteristä. Ilmalämpöpumpun asennukseen liittyvät sähkötyöt saa tehdä vain pätevä sähköurakoitsija. Urakoitsijarekisterin hakutulos kertoo myös, onko kyseisellä kylmälaiteliikkeellä sähköurakointioikeutta.

Lisäksi asentajalla pitää olla Tukesin myöntämä kylmäalan asentajan pätevyys. Pätevyystodistuksen omaavat henkilöt löytyvät kylmäalan pätevyysrekisteristä.

Kun ilmalämpöpumpun asennus on suoritettu, ostajan pitää saada kylmä- ja sähkötöistä vaadittavat todistukset. Todistus on kaksiosainen. Todistus kylmäasennuksesta osoittaa, että laitteen on asentanut pätevyysvaatimukset täyttävä asennusliike. Toinen todistus on sähköasennuksen tarkastuspöytäkirja. Se on asennusliikkeen antama vakuutus siitä, että sähkötyöt on tehty sähköturvallisuussäädösten mukaisesti. Todistukset kannattaa säilyttää, koska niitä tarvitaan mahdollisissa reklamaatio- tai riitatilanteessa. Todistuksissa pitää lukea selvästi, mitä asennus koskee. Jos laite on asennettu laittomasti, vakuutusyhtiö voi kieltäytyä korvaamasta siitä aiheutunutta vahinkoa.

Ohjeita ilmalämpöpumpun turvalliseen käyttöön:

- Noudata laitteen käyttö- ja huolto-ohjeita

- Teetä huollot ja korjaukset pätevällä asennusliikkeellä

- Puhdista ja uusi sisäyksikön suodattimet säännöllisesti

- Poista ulkoyksikköön kertyvät lehdet ja neulaset

- Jos käytät laitetta kesällä jäähdytykseen, älä jäähdytä liikaa – se saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä pinnoille ja kosteusongelmia.